Psychology center

Testy

Testy psycholiogiczne
Testy Neuropsychologiczne
Skale osobowości
Oceny Kryminalistyczne

Testy psychologiczne

Test psychologiczny jest to narzędzie badawcze zbudowane według zasad psychometrii. Są to przygotowane pytania czy też zadnia, które zostały ustalone i zatwierdzone jako rzetelne przez psychologów i matematyków którzy zajmują się statystyką.

Gotowe testy psychologiczne są używane przez psychologów do badania danej choroby czy też określenia funkcjonowania inteligencji lub zakresu uczenia się. Zbiór specyficznych testów i zadań to właśnie powszechnie zwany test psychologiczny. Jednym z nich jest badanie inteligencji, inne mogą zawierać badanie charakterystyk osobowości, a jeszcze inne mogą badać czy dana osoba cierpi na depresję, nerwicę, schizofrenię, itp.

Test psychologiczny trwa kilka godzin, a po skończeniu psycholog opisuje wyniki w formie raportu. W naszej klinice taki raport zwykle ma od 1 do 6 stron. Po ukończeniu raportu, jest on przedstawiony pacjentowi. Jeśli raport ma być wysłany do lekarza, członka rodziny czy też prawnika pisemne zgoda na udzielenie takiej informacji jest konieczna.

Badanie testowe powinno być sytuacją, w której osoba badana uczestniczy dobrowolnie, świadoma celu, jakim są testy. Interpretacja wyników testu psychologicznego zawiera orzeczenie o współpracy badanego z psychologiem. Każdy pacjent jest proszony nie tylko o współpracę ale i prawdomówność. Jeśli pacjent kłamał, wyolbrzymiał lub zaniżał swoje umiejętności, wyniki testów nie będą miarodajnym odzwierciedleniem funkcjonowania i ta informacja będzie zawarta w raporcie.

 

Testy Neuropsychologiczne

Testy Neuropsychologiczne mają za zadanie oszacowanie umiejętności kognitywnych pacjenta. Do umiejętności kognitywnych zaliczamy pamięć, koncentrację, skupienie uwagi, umiejętność zajmowania się więcej niż jedną rzeczą w danym momencie, umiejętność szybkiego oraz zmiennego myślenia, rozpoznawanie rzeczy oraz pamiętanie ich nazw i przeznaczenia, umiejętność organizowania oraz planowania itp..

Testy Neuropsychologiczne są wykonywane w przypadkach kiedy jest możliwa diagnoza Alzheimera, czy też demencji, które są wynikiem różnych chorób jak np. choroby wieńcowej, cukrzycy, HIV, Parkinsona, czy też wielu innych, których nie sposób wyliczyć.

Przykłady osób, korzystających z tych usług to:

  • Ofiary wypadków samochodowych czy też osoby, które w trakcie pracy doznały urazów głowy.
  • Uczniowie którzy mają problemy z nauką. Wielu rodziców chce pomóc swoim dzieciom, mającym problemy z uwagą i koncentracją, ponieważ szanse takich dzieci na edukacyjne sukcesy drastycznie maleją. W perspektywie długofalowej może to skutkować gorszą prognozą na sukcesy zawodowe. Dodatkowo, wielu rodziców podchodzi sceptycznie do podawania leków psychotropowych swoim dzieciom, a szczególnie stymulantów. Dlatego testy neuropsychologiczne pomagają w takich decyzjach, dostarczając obiektywnych wyników, które dokładnie określają stan uwagi, umiejętności i koncentracji czy też uczenia się.
  • Osoby starsze mogą mieć świadomość, że potrzebują pomocy. Podobne spostrzeżenia mają ich lekarze czy też rodzina. Zastanawiają się oni, czy dana osoba na pewno powinna mieszkać sama, czy może potrzebuje pomocy z zewnątrz? Nie wszystkie, ale jednak znaczna część osób starszych nie powinna mieszkać sama i być pozostawiona bez opieki. Są osoby starsze, które zapominają brać lekarstwa w sposób przepisany przez lekarza. Są osoby starsze, które zapominają o codziennej higienie, o posiłkach czy też mają problemy z wydatkami i ich kontrolą. Aby zabezpieczyć te osoby przed takimi i wieloma innymi niebezpieczeństwami niezbędne są testy neuropsychologiczne. Testy te pokazują wszystko to, czego nie widzi lekarz pierwszego kontaktu czy rodzina. Lekarze bardzo często proszą o wyniki testów neuropsychologicznych, które obiektywnie ilustrują kognitywne funkcjonowanie ich pacjenta. Test pozwala na wykrycie zmian w zachowaniu i pojmowaniu świata przez osobę starszą. Należy pamiętać, że zmiany te zachodzą bardzo powoli i dzieci, mimo częstego kontaktu z rodzicami, mogą tych zmian nie zauważyć. Dodatkowo dzieci mają nadzieję, że ich rodzice są i zawsze będą zdrowi dlatego nie dopuszczają myśli, że coś mogłoby być nie tak. Jeszcze łatwiej o pominięcie pierwszych symptomów choroby jest w sytuacji, gdy kontakt z rodzicami jest tylko telefoniczny. Dorosle dzieci nie widzą codziennego funkcjonowania swoich rodziców, a rozmowa telefoniczna zwykle ma taki sam przebieg, jaki miała 20 lat temu. Dlatego testy są tak ważne bo pozwalają one określić faktyczny stan funkcjonowania starszej osoby, jej rozumowanie i pojmowanie świata oraz poznać jej faktyczny stan umysłu. Testy są obiektywne i pozwalają pacjentom, lekarzom oraz rodzinie podjąć odpowiednie kroki i decyzje w kwestii swoich rodziców i rodziny. Decyzje takie są często trudne, ale również konieczne dla zdrowia samych pacjentów i osób w ich otoczeniu. Jest wiele pytań, na jakie trzeba sobie odpowiedzieć przy ich podejmowaniu:
  • Czy mój ojciec powinien mieszkać sam?
  • Czy moja mama powinna prowadzić samochód?
  • Czy na pewno moi rodzice przyjmują wszystkie leki?
  • Czy mama nie zapomina, że ma włączoną kuchenkę/piekarnik?
  • Czy mama jest w stanie gotować bezpiecznie?
  • Czy będzie pamiętała o cieście, które jest w piekarniku?
  • Czy tata pamięta, w której szafce znajdują się określone przedmioty codziennego użytku?

Testy Neuropsychologiczne nie tylko wskazują na diagnostykę chorób psychiatrycznych ale przede wszystkim stwierdzają jaki jest stan kognitywny osoby:

Czy dana osoba może się nauczyć nowego materiału? Prowadzić samochód? Mieszkać sama? Zadbać o siebie? Opiekować się kimś innym? Czy może decydować o sobie czy też kimś innym? I wiele wiele więcej.

Skale osobowości

Skale osobowości to testy, które mierzą charakterystykę personalności danej osoby. Zazwyczaj nie są one używane oddzielnie, a raczej stanowią część testów psychologicznych. Mierzą one: samokrytykę lub jej brak, nastawienie społeczne lub aspołeczne, ekstrawersję-introwersję, nie neurotyczność, stoicyzm, maniakalne tendencje, depresyjny styl życia, schizoidalne, paranoidalne zachowania, itp..

Oceny Kryminalistyczne

Extreme Hardship-

Wszystkie osoby które mają pozwolenie na pobyt w USA a chcą zalegalizować pobyt stały w USA bardzo bliskiej osobie, mogą starać się o tak zwany „extreme hardship”.

To znaczy, że osoba która przebywa legalnie w USA (i chce zostać w USA) a jej mężowi, żonie, dziecku, czy rodzeństwu grozi deportacja, może złożyć petycje do biura imigracyjnego o zalegalizowanie ich pobytu z powodu „extreme hardship”. Żeby udowodnić „extreme hardship” czyli skrajną trudność dla niej wynikającą z utraty bliskiej osoby, osoba ubiegajaca sie o „extreme hardship” musi to udowodnić spełniając wiele wymagań. Jednym z nich jest ewaluacja psychologiczna, którą oferujemy w naszej klinice.

Opieka nad dzieckiem i wizytacje

Wymaga, testow psychologicznych, których zadaniem jest ocena psychologicznego funkcjonowania rodzica. Czy jest on pod względem inteligencji oraz psychiki w stanie opiekować się swoim dzieckiem.

W naszej klinice bez orzeczenia sądu nie odbędzie się żadna tego typu ocena.

Obrażenia ciała

Wymaga testow, czyli oceny szkód emocjonalnych wynikających z obrażeń ciała lub psychiki poprzez: molestowanie seksualne, rasowe, wykorzystanie seksualne itp.. ·

Kompetencje do bycia sądzonym

To testy, które oceniają czy dana osoba posiada kompetencje do stawienia się przed sądem. Badanie oskarżonego ustala czy jest on zdolny do udziału w obronie ze względu na zaburzenia lub upośledzenie umysłowe lub fizyczne.

N648

Osoby, które chcą zostać obywatelami USA muszą zdać egzamin z angielskiego no i mówić po angielsku. Zdarza się, że są takie osoby, które nie potrafią podołać temu zadaniu. Biuro Emigracyjne wymaga od tej osoby aby przeszła przez testy neuropsychologiczne. Testy neuropsychologiczne są jedynymi testami, które pokazują czy dana osoba jest się w stanie nauczyć nowego materiału, skoncentrować, zapamiętać czy też przypomnieć sobie wymaganą w danym momencie informację.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania

Skontaktuj się z nami