Psychology center

Psychoterapia

wegierek-center

Psychoterapia w naszej klinice jest zwykle planowana na co najmniej 45 minut. Jest to wizyta z psychologiem klinicznym który posiada uprawnienia do leczenia problemów zdrowia psychicznego.

Psychoterapia nie jest zwykłą rozmową ani pogawędką. Nieformalne rozmowy, które prowadzimy z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami i osobami postronnymi w sklepie, windzie lub w autobusie nie mają konsekwencji i mogą zawierać puste słowa. Swobodne rozmowy są bezpłatne i nie zawierają zasad etycznych i zawodowych, jakie obowiązują w psychoterapii. Psychoterapia jest odpłatnym procesem, podczas którego pacjent ocenia swoje życie zawodowe lub prywatne, osobowość, relacje i zachowania.

Psychoterapeuci w naszej klinice to wysoko wykształceni profesjonaliści, którzy ukończyli studia doktoranckie, odbyli lata praktyk i staży, które pozwoliły im uzyskać licencję i ostatecznie świadczyć usługi psychoterapeutyczne.
Nasi psychologowie przestrzegają surowej etyki pracy. Nasze panie doktor nie mają osobistych relacji ze swoimi pacjentami, nie chodzą z nimi na imprezy, spacer czy na kawę, a jeśli przypadkowo spotkają swojego pacjenta, nie inicjują z nim kontaktu i unikają przypadkowych rozmów aby chronić prywatność istniejącego procesu terapeutycznego.

Nasi psychoterapeuci ułatwiają zmiany u swoich pacjentów, bo wiedzą jak „trzymać” ich problemy, a następnie „zwrócić” je pacjentom, gdy ci nauczą się już lepszych metod radzenia sobie z nimi. Znają głęboko ukryte tajemnice swoich pacjentów i nikomu ich nie ujawniają. Jedyny przypadek, w którym tajemnica ta jest złamana, to sytuacja, w której pacjent przejawia skłonności samobójcze lub mordercze i może być zagrożeniem dla siebie lub innych. Nasi psychoterapeuci w takiej sytuacji są zobowiązani do zgłoszenia tego służbom i odpowiednim organom.

Nasi psychoterapeuci szanują zdanie swoich pacjentów i nigdy nie narzucają swoich wartości. Rozumieją ich potrzeby i przekonania wynikające z różnego pochodzenia, narodowości, różnic kulturowych, wyznania religijnego a także różnych orientacji seksualnych. Wiedzą, jak prowadzić rozmowę, aby pacjenci odkrywali swoje ścieżki życiowe i szczęście poprzez otwarte, autentyczne i wysoce profesjonalne interwencje.

Psychoterapia może koncentrować się na różnych aspektach:

Podejście behawioralne skupia się na zmianie zachowań, takich jak rzucenie palenia lub planowanie kroków w celu powrotu do szkoły.
Dzięki podejściu poznawczemu nasi pacjenci odkrywają swoje problematyczne, automatyczne, źle pokierowane, nierealistyczne i szkodliwe dla nich myśli, a następnie wykorzystują nowe umiejętności nabyte w psychoterapii, aby je wyeliminować. W ten sposób nasi pacjenci unikają problemów i osiągają szczęśliwsze i zdrowsze życie.

Proces psychoterapii nie jest rzeczą łatwą. Wymaga odwagi, umiejętności i możliwości dostrzegania własnych błędów, a następnie wprowadzania zmian. Psychoterapia, wymaga nauki, a następnie poszerzenia samokrytyki, samooceny i ostatecznie zdolności do budowania poczucia własnej wartości. Jest to proces, w którym pacjent widzi swoje błędy, cierpi z ich powodu, a następnie nabiera siły i możliwości aby nie popełniać tych samych błędów. Nasi psychoterapeuci są dobrze przygotowani do udzielania takiej pomocy swoim pacjentom poprzez kreowanie bezpiecznego miejsca w którym pacjent może w pełni być sobą nie obawiając się krytyki.

Psychoterapia jest oferowana przez licencjonowanego profesjonalistę i przez wielu jest uważana jako najważniejsza interwencja w medycynie behawioralnej.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania

Skontaktuj się z nami